Nomineringen till Met Nuorets ungdomsstipendium är öppen! Numineerinki Met Nuoretin nuorisostipendhiin on auki!

GlödEngagemangMeänkieliNyfikenhetIntresse 

Stämmer några av orden in på dig? Eller känner du kanske någon som stämmer in på den beskrivningen? Då kan du söka eller nominera någon annan till Met Nuorets ungdomsstipendium.

Kertooko nämät sanat jotaki sinusta? Eli piiain sie tunnet jonku kenestä net kertoo? Sitten sie saatat hakea eli numineerata jonku Met Nuoretin nuorisostipendhiin.

Stipendiet delas ut varje år till någon som har fördjupat sig i meänkieli och den tornedalska/kvänska/lantalaisiska kulturen, till exempel genom studier, resor eller konstnärligt utövande. Stipendiet kan också delas ut till unga som bidragit/vill bidra till att skapa mötesplatser för språklig och kulturell revitalisering, till exempel genom festivaler, konserter och samtal.

Stipendiet är på 10.000 kronor och sista ansöknings-/nomineringsdag är 30/4-2021. 

Skicka in din ansökan/nominering till: info@metnuoret.se 

Vi hörs! Kuulema!

/Styrelsen