Här hittar du Met Nuorets styrande dokument

Met Nuorets stadgar

Stadgar är en förenings ramverk som beskriver syftet med föreningen och hur den
ska skötas. Met Nuorets stadgar antogs på vårt första årsmöte 2014-03-23.
Stadgarna kan bara ändras på föreningens årsmöten.
Du kan läsa Met Nuorets stadgar här.

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och annan
kränkande särbehandling

Alla medlemmar i Met Nuoret ska kunna känna sig trygga och välkomna in i vår
verksamhet. Det här dokumentet beskriver hur Met Nuoret jobbar förebyggande mot
sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Här kan du också läsa hur vi
går tillväga ifall någon blir utsatt. Dokumentet finns här.

 

VÅR FÖRENING / MEÄN FÖREENINKI

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Vi verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande, ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser. Det geografiska området Tornedalen syftar till älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och även delar av Kiruna och Gällivare Kommuner. Det finns uppskattningsvis mellan 40 000-70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock torde betydligt fler identifiera sig som tornedalingar. Sådana som kanske inte bor i Tornedalen eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Idag talas meänkieli i mindre utsträckning av yngre generationer, vilket har skapat en slags utanförkänsla hos dem som inte talar språket. Vi vill därför öppna upp möjligheten och viljan till att bevara vår minoritetsgrupp, inte bara genom språklig kunskap utan även genom kulturell, social och historisk kunskapsspridning.

Met Nuoret on puolueeton föreeninki nuorille, jotka tuntevat olevansa yhteydessä meänkieliin ja alkuperäisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa!

Met Nuorets verksamhet finansieras till stor del genom verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

KONTAKT / YHTEYS

info@metnuoret.se