Förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande har överlämnats!

”Vi i Met Nuoret tillhör en generation där vi ofta får frågan ”Talar du meänkieli?” Få av oss kan svara ja på den frågan och en olustig känsla byggs upp. Hur kommer det sig att vi inte behärskar språket som våra föräldrar eller mor- och farföräldrar pratar? I denna förstudie börjar ett svar på den frågan formuleras. Genom vittnesmål och arkivstudier beskrivs hur människor i Tornedalen och Malmfälten utsattes för assimileringsprocesser i form av språkbad, splittring av familjer och övergrepp i form av rasbiologiska studier. Människor skambelades för sitt språk vilket ledde till stigmatisering. Inte konstigt att det har varit svårt att prata om det, men nu vill vi göra det.” – Hanna Aili för Met Nuoret i förorden till förstudien.

I juni 2017 meddelade Kulturdepartementet att medel beviljats till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset för att bedriva en förstudie gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande. Under hösten samma år har förstudien sammanställts i samråd med en referensgrupp med bland annat ledamöter från både Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och Met Nuoret. Igår, måndagen den 9 april 2018, överlämnades ”Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Kulturdepartementet i Stockholm. Processledare Curt Persson har bedrivit forskningen som visar att tornedalingar och meänkielitalande utsatts för rasistiska övergrepp av staten under 1800- och 1900-talet. Vittnesmål från ett antal personer från det ursprungliga språkområdet har låtit sina erfarenheter höras och förevigas genom studien som markerar vårt nästa steg för en stärkt minoritetspolitik. Kommande steg är att ta fram en sannings- och försoningskommission.

Bildspel från överlämningen och presskonferensen från Kulturdepartementet i Stockholm. På plats för Met Nuoret var styrelseledamot Hanna Aili. Fotograf: Curt Persson 2018-04-09.

Alice Bah Kunke tar emot förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande.

Alice Bah Kuhnke tar emot förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande av Bengt Niska, ordförande str-t och Hanna Aili, ledamot Met Nuoret. Foto: Curt Persson

005

Många och långa samtal fördes under eftermiddagen på Kulturdepartementet. Foto: Curt Persson

002

Alice Bah kuhnke med ”Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet – Curt Persson. Foto: Curt Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att läsa förstudien digitalt (öppnas i nytt fönster) och här för att komma till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaisets sida för att köpa förstudien (öppnas i nytt fönster).

Av Linnea Huhta

 

VÅR FÖRENING / MEÄN FÖREENINKI

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Vi verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande, ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser. Det geografiska området Tornedalen syftar till älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och även delar av Kiruna och Gällivare Kommuner. Det finns uppskattningsvis mellan 40 000-70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock torde betydligt fler identifiera sig som tornedalingar. Sådana som kanske inte bor i Tornedalen eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Idag talas meänkieli i mindre utsträckning av yngre generationer, vilket har skapat en slags utanförkänsla hos dem som inte talar språket. Vi vill därför öppna upp möjligheten och viljan till att bevara vår minoritetsgrupp, inte bara genom språklig kunskap utan även genom kulturell, social och historisk kunskapsspridning.

Met Nuoret on puolueeton föreeninki nuorille, jotka tuntevat olevansa yhteydessä meänkieliin ja alkuperäisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa!

Met Nuorets verksamhet finansieras till stor del genom verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

KONTAKT / YHTEYS

info@metnuoret.se