Laura Alamattila ny förbundsordförande för Met Nuoret

LAURA ALAMATTILA NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR MET NUORET

IMG_3452

Bild: Emil Kieri

På Met Nuorets årsmöte i Kiruna helgen den 16-17 april valdes en ny förbundsstyrelse. Laura Alamattila (21) från Haparanda fick förtroendet att leda förbundet som samlar meänkielispråkiga ungdomar från hela språkområdet.

Laura Alamattila är ny förbundsordförande för ungdomsförbundet Met Nuoret. Hon flyttade från Sattajärvi, Pajala kommun, till Haparanda som 2-åring. Där studerade hon på den tvåspråkiga Marielundsskolan. På gymnasiet studerade hon handels- och administrationsprogrammet på Tornedalsskolan. I framtiden vill Laura utbilda sig till socionom men för tillfället arbetar hon på en finlandssvensk förskola i Esbo (Finland).

Hur känns det att ha blivit vald till förbundsordförande?

– Det kommer bli spännande och intressant och jag tackar för förtroendet, säger den nya ordföranden Laura Alamattila.

Vilka anser du är de största intressepolitiska utmaningarna för meänkielispråkiga unga just nu?

– Att fler ska få lära sig meänkieli – dagens undervisningstid i modersmålsundervisningen är under all kritik och Europarådet har kritiserat Sveriges åtta gånger utan åtgärder. Men en utmaning är också att fler ska få veta att meänkieli existerar och inte är en dialekt av finska utan ett eget språk. Man behöver lyfta fram vår historia som folk i skolan – folk vet för lite, fortsätter den nya ordföranden.

Men varför ska man ha rätten att ta tillbaka meänkieli som språk då?

– Just för att man ska kunna prata sitt modersmål, det är alltid bra med flerspråkighet. Man blir starkare i sin identitet och man hittar sig själv. Jag är tvåspråkig och talar både finska och svenska – men har växt upp i Tornedalen. Då jag har fått använda båda språken har jag hittat mig själv i mitt finska och tornedalska ursprung. Språket är nödvändigt för att känna till sitt ursprung, vem man är och vad man är, säger Laura.

Vad gör du när du är i bastun?

– I bastun kommer alltid de bästa idéerna och där har man de djupaste diskussionerna! säger hon.

Så du försöker alltså säga att ni kommer ha styrelsemöten i bastun framöver?

– Ja eventuellt, skrattar Laura Alamattila.

IMG_3456

Bild: Emil Kieri

Vad för bakgrund och erfarenheter ingår i årets styrelse Johanna Nordblad Sirkka?

– Vi har lyckats täcka personer från hela språkområdet från Malmfältet till Tornedalen och storstäderna. Vi har fritidspolitiker till intressepolitiker, musiker och konstnärer till personer med bakgrund i Studiefrämjandet, Amnesty , priderörelsen och Sveriges Ungdomsråd. Vi har fått in personer som studerar civilekonomi och internationella relationer. Vår bakgrund och erfarenhet är bred och fyller hela spektrat, säger den fortsatta viceordföranden Johanna Nordblad Sirkka.

 

I den nya styrelsen ingår:

Laura Alamattila, Esbo, hemma från Haparanda, förbundsordförande

Johanna Nordblad Sirkka, Luleå, hemma från Tärendö, viceordförande

Adam Rudegran, Kiruna, styrelseledamot

Joel Pääjärvi Öhlund, Uppsala, styrelseledamot

Martin Forss, Kiruna, styrelseledamot

Wilhelm Perdahl, Luleå, hemma från Haparanda, styrelseledamot

Ellen Norgren, Haparanda, styrelseledamot

Hanna Aili, Göteborg, suppleant

Josephine Ylipää, Göteborg, hemma från Pajala, suppleant

 

från vänster Adam, Johanna, Wilhelm, Laura, Martin och Joel Bild: Emil Kieri


Kontakt:

Johanna Nordblad Sirkka, tel. 070 261 76 86

Laura Alamattila, tel. +358442391383, alternativt +46727018769

Pressbilder

About The Author

Johanna Nordblad Sirkka
paskahousu

 

VÅR FÖRENING / MEÄN FÖREENINKI

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Vi verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande, ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser. Det geografiska området Tornedalen syftar till älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och även delar av Kiruna och Gällivare Kommuner. Det finns uppskattningsvis mellan 40 000-70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock torde betydligt fler identifiera sig som tornedalingar. Sådana som kanske inte bor i Tornedalen eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Idag talas meänkieli i mindre utsträckning av yngre generationer, vilket har skapat en slags utanförkänsla hos dem som inte talar språket. Vi vill därför öppna upp möjligheten och viljan till att bevara vår minoritetsgrupp, inte bara genom språklig kunskap utan även genom kulturell, social och historisk kunskapsspridning.

Met Nuoret on puolueeton föreeninki nuorille, jotka tuntevat olevansa yhteydessä meänkieliin ja alkuperäisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa!

Met Nuorets verksamhet finansieras till stor del genom verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

KONTAKT / YHTEYS

info@metnuoret.se