Årskongress den 18/4

Met Nuoret kommer att hålla sitt första årsmöte den 18 april kl 12.00 på Dagcentra i Sporthallen (Medborgarvägen 5) i Pajala!
På mötet kommer vi välja styrelse och presentera vad vi gjort under vårt första år som förening.
Vi bjuder på fika, lunch och musik. Skicka gärna en anmälan till info@metnuoret.se så vi vet hur mycket mat vi ska beställa.

Nedan är schemat:

12.00 Välkomstlunch.
13.00 Mötet öppnas punkt 1-9 behandlas.
13.45 Paus med visning av film om verksamhetsåret. Vi bjuder på fika och kaffe.
14.00 Mötet fortsätter punkt 10-20 behandlas.

Dagordning för Met Nuoret Årskongress 2015

 1. Justering och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötet blivit korrekt utlyst
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Val av 2 justerare, tillika rösträknare
 6. Fastställande av dag- och arbetsordning
 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Behandling av revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår
 13. Val av förbundsordförande för en mandatperiod på 1 år
 14. Val av kassör för 1 år
 15. Val av minst 3 och högst 7 styrelseledamöter för 1 år
 16. Val av 2 ersättare till styrelsen för 1 år.
 17. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för en mandatperiod på 1 år
 18. Val av valberedning för I år.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas.

/Styrelsen

PS. Om du inte redan är medlem så kan du enkelt bli det här på hemsidan.

 

VÅR FÖRENING / MEÄN FÖREENINKI

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Vi verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande, ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser. Det geografiska området Tornedalen syftar till älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och även delar av Kiruna och Gällivare Kommuner. Det finns uppskattningsvis mellan 40 000-70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock torde betydligt fler identifiera sig som tornedalingar. Sådana som kanske inte bor i Tornedalen eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Idag talas meänkieli i mindre utsträckning av yngre generationer, vilket har skapat en slags utanförkänsla hos dem som inte talar språket. Vi vill därför öppna upp möjligheten och viljan till att bevara vår minoritetsgrupp, inte bara genom språklig kunskap utan även genom kulturell, social och historisk kunskapsspridning.

Met Nuoret on puolueeton föreeninki nuorille, jotka tuntevat olevansa yhteydessä meänkieliin ja alkuperäisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa!

Met Nuorets verksamhet finansieras till stor del genom verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

KONTAKT / YHTEYS

info@metnuoret.se