Met Nouret på Tornedalen Pride

Processed with VSCOcam with g3 preset

Foto av Eva Törmä.

Under årets marknad anordnades Tornedalens första festival för hbtq-personers rättigheter. Vi ifrån Met Nuoret deltog i festivalens Pride-parad.
Som att ni kanske hört var vi inte ensamma i Paraden eftersom ca 800 personer deltog i den.